ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

اضافه‌ کردن زمان به درخت


اگر بخواهید تمامِ ۳٫۵ میلیارد سال تاریخِ حیات روی زمین را تنها در یک دقیقه بگنجانید، باید ۵۰ ثانیه برای شکل‌گیریِ حیات مولکولی صبر کنید، ۴ ثانیهٔ دیگر برای حرکت مهره‌داران به سمت خشکی، و چهار ثانیهٔ دیگر هم برای شکل‌گیریِ گل‌ها -تنها در آخرین ۰٫۰۰۲ ثانیه است که «انسان مدرن» پدیدار می‌شود.

در فیلوژنی‌ها، زیست‌شناسان معمولا زمان را با رسمِ طولِ شاخه به نسبتِ مقدار زمانی که از به وجود آمدنِ آن نسب گذشته است نشان می‌دهند. اگر درخت حیات به این صورت رسم شود، این درخت قطعاً تنه‌ای بسیار بلند خواهد داشت، پیش از اینکه به اولین شاخه‌های گیاهی یا جانوری برسد.

این فیلوژنی نشان‌دهندهٔ فرگشتِ مهره‌داران است -یک کلادِ کوچک از درخت حیات. طولِ شاخه‌ها طوری تنظیم شده که زمان انشقاق و انقراض هر نسب را نشان دهد.

فیلوژنی مهره‌داران


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵