ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

وراثت همراه با تغییر


ما فرگشت را به عنوانِ «وراثت همراه با تغییر» از یک نیای مشترک تعریف کردیم، ولی دقیقاً چه چیزی تغییر می‌کند؟ فرگشت فقط زمانی رخ می‌دهد که با گذشت زمان تغییری در فراوانیِ ژن در یک جمعیت اتفاق بیافتد. این تفاوت‌های ژنتیکی قابلِ توارث بوده و می‌توانند به نسل بعد منتقل شوند -چیزی که در واقع در فرگشت مهم است: تغییر در طولانی مدت.

این دو مثال از تغییر در جمعیت‌هایی از سوسک‌ها را با هم مقایسه کنید. کدام‌یک نمونه‌ای از فرگشت است؟

۱) سوسک‌هایی با رژیم غذایی

فرض کنید یکی دو سال خشکسالی شده، و در این مدت گیاهانِ قابل مصرف برای سوسک‌ها کم شده است.سوسک‌ها

همهٔ این سوسک‌ها شانسی برابر برای بقا و تولیدمثل دارند، اگرچه به دلیلِ محدودیت غذا، سوسک‌های جمعیتِ فعلی کوچک‌تر از سوسک‌های نسل‌های قبل هستند.سوسک‌ها

۲) سوسک‌هایی با رنگ متفاوت

اکثرِ سوسک‌های این جمعیت (مثلاً ۹۰٪) دارای ژنِ مربوط به رنگ سبز روشن هستند و تعداد کمی (۱۰٪) ژنی دارند که رنگ آنها را قهوه‌ای می‌کند.سوسک‌ها

چند نسل بعد، شرایط تغییر کرده است: سوسک‌های قهوه‌ای رایج‌تر از قبل شده‌اند و ۷۰٪ از جمعیت را تشکیل می‌دهند.سوسک‌ها

کدام یک از این مثال‌ها نمونه‌ای از وراثت همراه با تغییر (تغییر در فراوانی ژن با گذشت زمان) است؟

تفاوت اندازه در مثال اول، به دلیلِ تاثیرات محیطی رخ داده (کم بودن منابع غذایی) نه به دلیلِ تغییر در فراوانیِ ژن. از این رو، مثال ۱ فرگشت نیست. چون اندازهٔ کوچکِ بدن در این جمعیت به صورت ژنتیکی تعیین نشده، این نسل از سوسک‌ها که بدن کوچکی دارند می‌توانند فرزندانی داشته باشند که تا اندازهٔ طبیعی رشد می‌کنند، البته اگر منابع غذایی مناسب در دسترس‌شان باشد.

تغییر رنگ در مثال دوم به طور قطع فرگشت است: این دو نسل که از یک جمعیتِ یکسان هستند، از لحاظ ژنتیکی با هم متفاوتند.

حالا باید بپرسیم، این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵