ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

عوامل جهش


جهش‌ها به چند دلیل رخ می‌دهند.

۱) عدم رونویسی دقیق DNA

بیشترِ جهش‌هایی که ما گمان می‌کنیم برای فرگشت مهم هستند «به شکل طبیعی رخ می‌دهند». برای مثال، وقتی یک سلول تقسیم می‌شود، از DNA خود یک رونوشت (کپی) تهیه می‌کند -و بعضی اوقات این رونوشت کاملاً بی‌عیب و نقص نیست. این تفاوتِ کوچک نسبت به DNA اصلی یک جهش است.

DNA

۲) تاثیراتِ خارجی می‌توانند جهش ایجاد کنند

جهش‌ها همچنین می‌توانند به سببِ قرارگیری در معرضِ مواد شیمیاییِ خاص یا تشعشع رخ دهند. این عوامل باعث شکسته شدنِ DNA می‌شوند. این اصلا غیرطبیعی نیست - این اتفاق حتی در ایزوله‌ترین و دست نخورده‌ترین محیط‌ها نیز رخ می‌دهد. با این وجود، وقتی سلول DNA را ترمیم می‌کند، ممکن است کار خود را بی‌عیب و نقص انجام ندهد. در نتیجه سلولْ حاویِ یک DNA با کمی تفاوت نسبت به DNA اصلی خواهد بود، به عبارت دیگر یک جهش.

رادیواکتیو


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵