ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

شناسایی تغییر فرگشتی خرد


ما فرگشت خُرد را به عنوان تغییر در فراوانی ژن در یک جمعیت، و جمعیت را به صورت جاندارانی که یک خزانهٔ ژنیِ مشترک دارند (مثل تک تک سوسک‌های یک گونه، که بالای یک کوه زندگی می‌کنند) تعریف کردیم.

تصور کنید امسال بالای کوه می‌روید، از سوسک‌ها نمونه‌برداری می‌کنید، و تعیین می‌کنید که ۸۰٪ از ژن‌های موجود در جمعیت مربوط به رنگ سبز و ۲۰٪ مربوط به رنگ قهوه‌ای است. سال بعد برمی‌گردید، فرایند را تکرار می‌کنید، و یک نسبت جدید می‌یابید: ۶۰٪ ژن سبز، نسبت به ۴۰٪ ژن قهوه‌ای.

تغییر فرگشتی

شما یک الگوی فرگشت خُرد را شناسایی کرده‌اید: یک تغییر در فراوانی ژن. تغییر در فراوانی ژن در طول زمان به این معناست که جمعیت فرگشت یافته است.

سوال مهم این است که این اتفاق چگونه رخ داده است؟


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵