ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

گونه‌زایی


در این فصل می‌توانید با روش‌های مختلفی که یک گونه تعریف می‌شود آشنا شوید، و دربارهٔ فرایندهای متنوعی که منجر به گونه‌زایی می‌شود بیاموزید. این فصل همچنین به گونه‌زایی موازی (وقتی دو نسب به صورت هماهنگ دچار انشعاب می‌شوند) و حالت‌هایی از گونه‌زایی که مختص گیاهان است می‌پردازد.

بیایید با چگونگی تعریف یک گونه شروع کنیم.

گونه‌زایی


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵