ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

تعریف فرگشت خُرد


فرگشت خُرد، فرگشت در مقیاس کوچک است -در محدودهٔ یک جمعیت واحد. این به معنی محدود کردن توجه‌مان به یک شاخه از درخت حیات است.

اگر می‌توانستید یکی از شاخه‌های درخت حیات را بزرگنمایی کنید -برای مثال، حشرات- یک فیلوژنی دیگر می‌دیدید که نسب‌های همهٔ حشرات مختلف را به هم پیوند می‌دهد. اگر به بزرگنمایی ادامه دهید و شاخهٔ مربوط به سوسک‌ها را انتخاب کنید، به یک فیلوژنی می‌رسید که گونه‌های مختلف سوسک را به هم پیوند می‌دهد. می‌توانید آنقدر به بزرگنمایی ادامه دهید که به روابط بین جمعیت‌های مختلف سوسک‌ها برسید.

گونه

ولی چطور متوجه می‌شویم که به سطح جمعیت‌ها رسیده‌ایم؟

تعریف جمعیت

در حوزهٔ حیوانات، تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی یک جمعیت است نسبتاً ساده است: گروهی از جانداران که با هم آمیزش دارند (به عبارتی، خزانهٔ ژنی آنها مشترک است). پس گونه‌های سوسکِ مورد بحث ما، ممکن است گروهی از سوسک‌ها باشند که روی قلهٔ کوهی زندگی می‌کنند و جفت‌های بالقوه‌ای برای یکدیگر هستند.

جمعیت

در طبیعت توانایی تولیدمثل مرزهای یک جمعیت را مشخص می‌کند.

زیست‌شناسانی که در این سطح دربارهٔ فرگشت پژوهش می‌کنند، فرگشت را به عنوان تغییر در فراوانی ژن در یک جمعیت تعریف می‌کنند.


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵