ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

انتخاب طبیعی در عمل


دانشمندان نمونه‌های زیادی از انتخاب طبیعی، که یکی از سازوکارهای بنیادین فرگشت است، را یافته‌اند.

هر کتاب دم‌دستی که دربارهٔ تاریخ طبیعی باشد با تمام‌صفحه‌هایی خوش رنگ و لعاب از انطباق‌های شگفت‌انگیزی که توسط انتخاب طبیعی ایجاد شده شما را غرق تفکر می‌کند، مثل نمونه‌های زیر.

ارکید

ارکیدها (Orchids) زنبورها را فریب داده و به جفتگیری با خود ترغیب می‌کنند.

حشره

حشرهٔ راست‌بال (Katydids) طوری استتار شده که شبیه برگ به نظر برسد.

مار

شه‌مارِ (King snakes) غیر سمی به مار مرجانیِ (Coral snakes) سمی شبیه است.

شکل‌گیری رفتار نیز می‌تواند به واسطهٔ انتخاب طبیعی باشد. رفتارهایی مثل مناسک جفت‌گیری پرندگان، رقص زنبورها و استعداد انسان‌ها برای یادگیری زبان هم دارای مؤلفه‌های ژنتیکی هستند و در معرض انتخاب طبیعی. کودنِ1 پاآبی مذکر در حرکت دادن پای خود اغراق می‌کند تا کودن مونث را جذب کند.

در برخی موارد، می‌توانیم انتخاب طبیعی را به طور مستقیم مشاهده کنیم. داده‌هایی بسیار متقاعدکننده حکایت از این دارد که شکل منقار سهره‌های جزایر گالاپاگوس الگوهای آب‌و‌هوا را دنبال کرده است: بعد از خشکسالی‌ها، جمعیت سهره دارای منقار عمیق‌تر (منظور ارتفاع کف تا روی منقار است) و قوی‌تری است، که به آنها امکان استفاده از دانه‌های سخت‌تر را می‌دهد.

کودن

در موارد دیگر، فعالیت‌های انسانی منجر به تغییر محیط زیست شده که خود باعث فرگشتِ جمعیت‌ها توسط انتخاب طبیعی شده است. نمونه‌ای قابل توجه مربوط به جمعیت بیدهای تیره2 در انگلیس قرن ۱۹ام است، که همگام با آلودگی صنعتی افت و خیز داشته. این تغییرات در غالب اوقات قابل مشاهده و مستندسازی است.⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵


  1. Booby 

  2. Dark moths