ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

از کجا می‌دانیم چه چیزی چه زمانی اتفاق افتاده؟


حیات ۳٫۸ میلیارد سال پیش شروع شد، حشرات ۲۹۰ میلیون سال پیش تنوع یافتند، ولی نسبِ انسان‌ها و شامپانزه‌ها همین ۵ میلیون سال پیش از هم جدا شد. دانشمندان چگونه تاریخِ رویدادهای فرگشتی که سال‌ها از آنها می‌گذرد را تعیین می‌کنند؟ اینجا به چند روش و ملاک که دانشمندان برای تعیینِ زمانِ این رویدادها استفاده می‌کنند اشاره می‌کنیم:

۱) زمان‌سنجی رادیومتری بر «نیمه‌عمرِ واپاشیِ عناصرِ رادیواکتیو»1 تکیه می‌کند تا امکان تاریخ‌گذاریِ بی‌واسطهٔ سنگ‌ها و مواد را به دانشمندان بدهد.زمان‌سنجی رادیومتری

۲) چینه‌شناسی2 یک توالی از رویدادها را به‌دست می‌دهد که می‌توان زمان‌های نسبی را از آن‌ها استقراء کرد.چینه‌شناسی

۳) ساعتِ مولکولی به دانشمندان اجازه می‌دهد با استفاده از مقدارِ واگراییِ ژنتیکی جانداران و استقراء معکوس زمان تقریبی را تخمین بزنند.ساعتِ مولکولی⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵


  1. Half-life decay of radioactive elements 

  2. Stratigraphy