ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

مسائل مهم


تمامِ مدارکِ موجود نتیجه‌گیری‌های اصلیِ نظریهٔ فرگشت (یعنی، این که حیات روی زمین فرگشت یافته است و گونه‌ها نیاکان مشترکی دارند) را تایید می‌کند. زیست‌شناسان در مورد این نتیجه‌گیری‌ها اختلاف نظر ندارند. ولی در تلاشند چگونگی رخ دادن فرگشت را مشخص کنند، و این کار آسانی نیست. این کار مستلزم جمع‌آوریِ داده‌ها، طرح کردن فرضیه‌ها، ایجاد مدل‌ها و ارزیابیِ تلاش‌های دیگر دانشمندان است. همهٔ اینها فعالیت‌هایی هستند که می‌توانیم، و باید، در نظر داشته باشیم و این سوال را در موردشان بپرسیم که: آیا کاری که انجام می‌دهند علمی هست؟

داروین

صفحه‌ای از دفتر یادداشت داروین

تمامِ علوم سوالاتی در مورد جهان طبیعت طرح می‌کنند، توضیحاتی در مورد فرایندهای طبیعی پیشنهاد می‌کنند و این توضیحات را با استفاده از شواهدی از جهانِ طبیعت ارزیابی می‌کنند. زیست‌شناسیِ فرگشتی هم از این قاعده مستثنی نیست. استنباط بنیادینِ داروین از تغییرِ فرگشتی و تنوع‌یافتن، بسیاری از مشاهدات در فرایندهای طبیعی را توضیح می‌دهد و توسط شواهدی از جهانِ طبیعت تایید می‌شود.

بعضی سوالات که زیست‌شناسان فرگشتی در پیِ پاسخ به آنها هستند عبارتند از:

۱) آیا فرگشت متمایل به پیشروی به صورتِ کند و مداوم است یا با پرش‌هایی سریع؟

۲) چرا در بعضی کلادها تنوع بسیاری وجود دارد و در بعضی کم؟

۳) فرگشت چگونه ویژگی‌های جدید و پیچیده تولید می‌کند؟

۴) آیا روندهایی در فرگشت وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، چه فرایندهایی آنها را ایجاد می‌کند؟


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵