ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

فرگشت کلان چیست؟


فرگشت کلان عموماً به فرگشت در سطحی بالاتر از گونه اطلاق می‌شود. در نتیجه، برای برآورد تنوعِ کل کلاد سوسک‌ها و جایگاه آن روی درخت حیات به جای تمرکز بر روی یک گونهٔ خاص از سوسک، باید تصویر خود از درخت حیات را کوچک‌نمایی کنیم.

فرگشت کلان

فرگشت کلان به فرگشت گروه‌هایی بزرگتر از یک گونهٔ منفرد اطلاق می‌شود.

فرگشت کلان دربرگیرندهٔ مهم‌ترین روندها و دگرگونی‌ها در فرگشت است، مثل منشاء پستانداران و تشعشع1 گیاهان گل‌دار. الگوهای فرگشت کلان چیزهایی هستند که معمولاً هنگام بررسیِ تاریخ حیات در مقیاس بزرگ مشاهده می‌کنیم.

فرگشت کلان

«مشاهدهٔ» تاریخ فرگشت کلان الزاماً کار ساده‌ای نیست؛ هیچ شاهد دسته اولی برای بررسی در دسترس نیست. در عوض، ما تاریخ حیات را با شواهد در دسترس بازسازی می‌کنیم: زمین‌شناسی، فسیل‌ها و موجودات زنده.

وقتی از اینکه «چه» رویدادهای تکاملی‌ای رخ داده است سر درآوردیم، سعی می‌کنیم دریابیم که آنها «چگونه» رخ داده‌اند. درست مثل فرگشت خُرد، سازوکارهای بنیادین فرگشتی مثل جهش، مهاجرت، رانش ژن و انتخاب طبیعی در کارند و می‌توانند به توضیح بسیاری از الگوهای کلان در تاریخ حیات کمک کنند. در صورتی که سازوکارهای بنیادین فرگشتی -جهش، مهاجرت، رانش ژن و انتخاب طبیعی- زمان کافی داشته باشند می‌توانند تغییراتِ فرگشتیِ اساسی ایجاد کنند.

فرگشت کلان

ممکن است مقیاس فرایندی مثل جهش برای تاثیرگذاری روی الگوهایی به شگفت‌انگیزیِ تشعشع سوسک‌ها، یا به بزرگیِ تفاوت‌های بین سگ‌ها و درختان کاج بیش از حد کوچک به نظر برسد، ولی اینطور نیست. حیات روی زمین در طول ۳٫۸ میلیون سال همواره در حال انباشتن جهش‌ها و عبور دادن آنها از فیلترِ انتخاب طبیعی بوده -زمانی بیشتر از حدِ مورد نیازِ فرایندهای فرگشتی برای به وجود آوردن تاریخ باشکوه حیات.⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵


  1. Radiation: افزایش در تنوع تکسونومیک یا اختلافات ریخت‌شناختی، به دلیلِ تغییرات سازشی یا باز شدن فضای بوم‌شناختی.